Povinné informace

Kliknutím zahájíte stahování povinných dokumentů Karel Křížek v komprimované složce zip.
Pravidla řízení střetu zájmů
Poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR
Postup při podání stížnosti, reklamaci
POJIŠŤOVNY
Informace související s udržitelností
Informace o samostatném zprostředkovateli a o zprostředkování pojištění
Hlášení porušení nebo hrozící porušení
Etický kodex
.